Binnen de logopedie is aandacht voor uiteenlopende stoornissen op het gebied van

  • spraak
  • taal
  • stem
  • gehoor
  • slikken

Hieronder staan een aantal deelgebieden genoemd. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie vindt u meer informatie over de stoornissen: www.logopedie.nl (publieksinformatie).